Friday, February 24, 2012

Ada apa dengan Tanggal 26hb?

Firman Allah SWT:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berAKAL" ( Al-Imran ayat:190)

Bencana Yang Berlaku Pada Tanggal 26hb.

1. 26 Jan 1531 gempa bumi di Lisbon, Portugal, 30.000 orang tewas
2. 26 Jan 1700 gempa di Laut Pasifik, dari Vancouver Island, Southwest Canada off British Columbia hingga Northern California, Pacific Northwest,USA. Dikenal sebagai megathrust earthquake.
3. 26 Jul 1805 gempa bumi di Naples, Calabria, Italy, 26.000 orang tewas
4. 26 Aug 1883 Gunung Krakatau meletus, 36.000 orang diperkirakan tewas
5. 26 Dec 1861 gempa bumi di Egion, Yunani
6. 26 Mar 1872 gempa bumi di Owens Valley, USA
7. 26 Aug 1896 gempa bumi di Skeid, Land, Islandia
8. 26 Nov 1902 gempa bumi di Bohemia, sekarang Czech Republic
9. 26 Nov 1930 gempa bumi di Izu
10. 26 Sep 1932 gempa bumi di Ierissos, Yunani
11. 26 Dec 1932 gempa bumi di Kansu, Cina, 70.000 orang tewas
12. 26 Okt 1935 gempa bumi di Colombia
13. 26 Dec 1939 gempa bumi di Erzincan, Turki, 41.000 orang tewas
14. 26 Nov 1943 gempa di Tosya Ladik, Turki
15. 26 Dec 1949 gempa bumi di Imaichi, Jepun
16. 26 Mei 1957 gempa di Bolu Abant, Turki
17. 26 Mar 1963, gempa bumi di Wakasa Bay, Jepang
18. 26 Jul 1963 gempa bumi di Skopje, Yugoslavia, 1.000 orang tewas
19. 26 Mei 1964 gempa bumi di S. Sandwich Island
20. 26 Jul 1967 gempa bumi di Pulumur, Turki
21. 26 Sep 1970 gempa bumi di Bahia Solano, Colombia
22. 26 Jul 1971 gempa bumi di Solomon Island
23. 26 Apr 1972 gempa bumi di Ezine, Turki
24. 26 Mei 1975 gempa bumi di N. Atlantic
25. 26 Mar 1977 gempa bumi di Palu, Turki
26. 26 Dec 1979 gempa bumi di Carlisle, Inggris
27. 26 Apr 1981 gempa bumi di Westmorland, USA
28. 26 Mei 1983 gempa bumi di Nihonkai, Chubu, Jepang
29. 26 Jan 1985 gempa bumi di Mendoza, Argentina
30. 26 Jan 1986 gempa bumi di Tres Pinos, USA
31. 26 Apr 1992 gempa bumi di Cape Mendocino, California, USA
32. 26 Okt 1997 gempa bumi di Italia

Tahun 2000 - kini

33. Tsunami di Aceh tanggal 26 Desember'04,
34. Gempa Jogjakarta 26 Mei 2006,
35. Tasik gempa 26 Jun 2010, Tsunami Mentawai
36. 26 Oktober 2010, Merapi Meletus 26 Oktober 2010.

Ada apa dengan tanggal 26hb?. Ternyata di dalam Alquran, juz 26 surat asy-syu'ara yang di dalamnya pengertian tentang azab Allah SWT. Subhanallah.


Surah Asy Syu'ara' adalah surah ke-26 dari Al Qur'an. Surah ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Dinamakan Asy Syu'araa (kata jamak dari Asy Syaa'ir yang berarti penyair) diambil dari kata Asy Syuaraa' yang terdapat pada ayat 224, iaitu pada bahagian terakhir surah ini, di kala Allah s.w.t. secara khusus menyebutkan kedudukan para penyair Arab di zaman jahiliyah. Para penyair-penyair itu mempunyai sifat-sifat yang jauh berbeza dengan para rasul-rasul; mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar belitkan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai dengan tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Sifat-sifat yang demikian tidaklah sekali-kali terdapat pada rasul-rasul. Oleh sebab demikian, tidak patut Nabi Muhammad s.a.w. dituduh sebagai penyair dan Al Quran dituduh sebagai syair kerana Al Quran adalah wahyu Allah dan bukan buatan manusia.

Isi Kandungan

1. Keimanan: Jaminan Allah akan kemenangan perjuangan rasul- rasul-Nya dan keselamatan mereka. Al Quran benar- benar wahyu Allah yang dibawa turun ke dunia oleh Malaikat Jibril a.s. (Ruuhul amiin); hanya Allah yang wajib disembah.

2. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi takaran dan timbangan; larangan mengubah syair yang berisi cacian-cacian, kurafat- kurafat, dan kebohongan-kebohongan.

3. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir'aun; kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya (Tsamud); kisah Nabi Hud a.s. dengan kaumnya (Ad), kisah Nabi Luth a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Syu'aib a.s. dengan penduduk Aikah.

4. Dan lain-lain: Kebinasaan suatu bangsa atau umat disebabkan mereka meninggalkan petunjuk-petunjuk agama; tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perobahan-perobahannya adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa; petunjuk-petunjuk Allah bagi pemimpin agar berlaku lemah lembut terhadap pengikut-pengikutnya; turunnya kitab Al Quran dalam bahasa Arab sudah disebut dalam kitab- kitab suci dahulu.

Wasallam.

No comments:

YouTube

Loading...