Wednesday, August 19, 2009

Kamus Istilah

BIL HURUF ISTILAH MAKNA

1 a a'rabi Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka hidup cara kuno, berkelompok¬kelompok dan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain, kerana mencari tempat yang sesuai untuk ternakan mereka.
Jurutulis Rasulullah s.a.w. dan panglima Islam yang berani. Beliau gugur dan mati syahid ketika menentang tentera Rome dalam peperangan Muktah yang mana tentera mereka tujuh kali ganda lebih banyak daripada tentera Islam.
Pendeta Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Beliau berjaya mempengaruhi banyak orang Islam supaya bencikan pemerintahan Khalifah Usman bin Affan dan mengagung-agungkan Saidina Ali dengan cara melebih-lebihkannya. Tujuannya ialah memecah-belahkan perpaduan Islam. Beliau jugalah yang membangkitkan fahaman Syiah.
Seorang yang berbangsa Yahudi daripada Bani Qainuqak di Madinah. Beliau memeluk Islam pada zaman Rasulullah s.a.w. dan banyak menceritakan kisah Israiliyat.
Seorang yang berbangsa Yahudi dan ketua Munafik di Madinah semasa zaman Rasulullah s.a.w. Golongan ini berpura-pura sembahyang dan melakukan ibadat-ibadat lain, bersama-sama orang Islam yang lain untuk mencari pengaruh. Namun sebenarnya mereka adalah musuh dalam selimut

yang sentiasa menunggu peluang untuk menjatuhkan Islam.

abdullah bin
9 au mar Putera sulung Saidina Umar Al-Khattab. Beliau memeluk Islam ketiak berusia lapan tahun. Beliau sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkenal dan dihormati. Beliau sangat kuat beribadat kepada Allah dan perawi hadis dan telah meninggal dunia pada usia 84 tahun di Mekah.


10 a abrahah Seorang gabenor negeri Yaman yasng beragama Kristian semasa datuk Rasulullah s.a.w., Abdul Mutalib memerintah Mekah. Abrahah berasa iri hati apabila mengetahui banyak orang yang telah mengunjungi Kaabah di Mekah.lalu beliau mendirikan sebuah gereja yang menyerupai Kaabah di Yaman. Oleh sebab tindakan beliau yang tidak mendapat sambutan, beliau pun melanggar Mekah dengan tentera-tentera bergajah. Belum sempat beliau memusnahkan Kaabah, beliau dan tentera¬tenteranya telah dibinasakan oleh burung-burung Ababi l.


11 a abrar Kumpulan orang yang taat kepada Allah S.W.T. serta melakukan kebajikan. Mereka dijamin oleh Allah S.W.T. akan mendapat kedudukan yang tinggi di syurga kelak.


abu bakar as
12 asiddiq Sahabat Rasulullah s.a.w. yang paling rapat. Beliau pernah menemani Rasulullah s.a.w. ketika berhijrah ke Madinah. Beliau merupakan lelaki pertama yang memeluk agama Islam dan sentiasa membenarkan ajaran Rasulullah s.a.w. dengan sebab itu beliau digelar'as-Siddiq' . Nama asalnya ialah Abdullah bin Abi Qahafah. Beliau telah menjadi khalifah yang pertama dan wafat ketika berusia 63 tahun.


13 a abu daud Ulama hadis yang terkenal. Dilahirkan di Iraq. Namanya Sulaiman bin Al-Asy'as dan hidup di kurun ketiga Hijrah. Kitabnya yang bernama Sunan Abi Daud dianggap kitab ketiga yang terpenting selepas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam bidang ilmu hadis.


14 a abu hanifah Seorang yang sangat alim dalam pengajian Islam, terutamanya dalam bidang Feqah. Beliau adalah pengasas mazhab Hanafi. Nama sebenarnya ialah Nukman bin Sabit. Beliau juga saudagar yang jujur dan telah meninggal dunia pada tahun 80 Hijrah.


15 a abu hurairah Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. dan telah memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar, beliau banyak menghabiskan masanya dengan
mendampingi Rasulullah s.a.w. Seorang yang kuat ingatan dalam menghafaz hadis dan banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.a .w.


16 a abu lahab Salah seorang bapa saudara Nabi s.a.w. Dan namanya yang sebenar ialah Abdul Uzza. Beliau sangat memusuhi Rasulullah s.a.w. dan menentang dakwah Islam sehingga diturunkah surah Al-Lahab [lidah api]. Surah ini mencela Abu Lahab bersama isterinya dan kedua-duanya akan dikenakan api neraka yang dahsyat.


17 a abujahal Namanya Amru bin Hisyam. Beliau merupakan kafir Quraisy yang sangat keras menentang agama islam dan perancang utama dalam percubaan membunuh Nabi s.a.w. Beliau menentang agama Islam bukan
kerana tidak tahu kebenaran Islam tetapi semata¬mata kerana degil dan hasad kepada Rasulullah s.a.w. Beliau telah mati terbunuh dalam peperangan Badar ketika menentang tentera Islam.


18 a abu qasim Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita s.a.w kerana baginda mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Qasim tetapi meninggal dunia ketika semasa kecil lagi.


19 a abu talib Bapa saudara Rasulullah s.a.w. dan bapa kepada Saidina Ali. Beliau memimpin keluarga Bani Hasyim yang disegani oleh orang Quraisy dan pelindung kepada Rasulullah s.a.w. daripada ancaman musuh. Setelah beliau wafat, orang Quraisy berani
mengancam Rasulullah s.a.w. sehingga mahu membunuh baginda.


abu ubaidah
20 aa l-ja rah Seorang daripada sahabat sepuluh sahabat Rasulullah s.a.w. yang dijanjikan masuk
syurga.Beliau juga merupakan seorang panglima Islam yang berani, berperang bersama Rasulullah s.a.w dalam semua peperangan. Panglima yang sangat berjasa mengembangkan agama Islam dan menawan negeri Syam, Hims dan Aleppo. Beliau wafat pada tahun 18 Hijrah.


abu zar al
21 ag h ifari Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang bersikap tegas ketika memperjuangkan kebenaran dan hak. Cara hidupnya yang sederhana, tidak
mementingkan kesenangan dunia. Sebaliknya sentiasa berusaha menyuburkan keimanan kepada Allah S.W.T.


22 a adab Kesopanan dalam pemikiran seseorang serta budi bahasa yang lemah lembut dan halus. Agama islam menggesa penganutnya supaya beradab keada Allah S.W.T. dan sesama manusia.


23 a adam Seorang nabi dan rasul pilihan yang dijadikan oleh Allah S.W.T. daripada unsur tanah. Daripada Adam Dan Hawalah asal keturunan manusia yang ada sekarang. Setelah Allah S.W.T. menjadikan Nabi Adam, Allah S.W.T. telah menyuruh semua malaikat dan iblis menghormatinya. Namun iblis enggan

menurut perintah lalu menjadi kafir. Nabi Adam adalah pemerintah pertama di muka bumi ini.29 a agama wahyu Agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T. melalui kitab-kitabnya iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Namun begitu, ajaran kitab-kitab yang tersebut melainkan Al-Quran telah diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya dan tidak boleh dipakai lagi. Tambahan pula dengan turunnya Al-Quran, semua ajaran terdahulu telah dimansuhkan atau dibatalkan. Hanya Al-Quran saja yang kekal sehingga ke hari Kiamat. Agama Wahyu juga dikenali sebagai agama Samawi. Sebagai contoh, agama Islam dan agama Nasrani.


ahli sunnah
30 awal jamaah Golongan Islam yang mengikit sunah Nabi s.a.w. dan mengasaskan keimanan atas dasar al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w. Golongan ini wujud sejak wujudnya agama Islam lagi tetapitidak dinamakn Sunnah wal Jamaah sehinggalah pada abad ketiga Hijrah. Pengasas golongan ini ialah Abu Hasan Asari dan Abu Mansur Al-Mauturidi. Mazhab ini menjadi pilihan mazhab tauhid kebanyakan orang Islam di dunia dan juga di Malaysia.

Keluarga Nabi s.a.w. yang terdiri daripada Bani
31 a ahlul bait Abdul Mutalib dan Bani Hasyim. Golongan ini tidak
boleh menerima harta zakat.


ahlul hilli wal 32 aaqd i Mereka yang menganggotai sebuah badan
perundingan yang dilantik oleh pemerintah untuk menentukan keputusan hukum mengenai sesuatu masalah yang berlaku yang tidak terdapat dalam al¬Quran dan Hadis secara terperinci.

Orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang masih mengamalkan ajaran lama mereka sesudah kebangkitan Nabi s.a.w. dan mereka dihukumkan kafir kerana tidak mengikut syariat Nabi s.a.w. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka ialah orang Islam yang halal berkahwin dengan perempuan mereka dan sembelihan mereka halal di makan.
Orang yang arif dalam pembacaan Al-Quran dan isinya serta tafsir kitab Al-Quran.
Pengasas mazhab Hambali [salah satu mazhab empat] . Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau dilahirkan di Bahgdad pada tahun 164 Hijrah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya dengan belajar mendalami agama Islam dan kemudian menulis buku. Beliau pernah berguru dengan Imam Syafie. Selain ulama Feqah beliau juga seorang daripada ulama hadis yang masyhur.

36 a al-ahzab Surah Al-Quran yang ke-33. Surah ini diturunkan di Madinah dan mengandungi 73 ayat. Ahzab bererti pasukan tenteradaripada pelbagai suku kaum yang berjumlah sepuluh ribu orang. Mereka bergabung untuk menyerang kerajaan Islam di Madinah pada tahun ke-5 Hijrah.Tetapi dengan pertolongan Allah S.W.T. mereka telah gagal dan Allah S.W.T. telah mengingatkan orang Islam agar selalu bersyukur dengan pertolonganNya.

Ertinya puak-puak yang terdiri daripada bangsa Arab dan Yahudi yang bergabung dalam Perang Ahzab. Perang Ahzab ialah peperangan di antara Rasulullah s.a.w. bersama-sama orang Islam dengan puak-puak tersebut yang menyarang Madinah pada tahun ke-5 Hijrah. Mereka gagal mengalahkan orang Islam. Peperangan ini juga dikenali sebagai Perang Khandak.
Cecair yang berwarna putih dan pekat yang keluar daripada zakar ketika nafsu sedang memuncak. Cecair ini tidak najis tetapi orang yang keluar mani wajib mandi junub.
Air asal yang belum bercampur dengan sesuatu seperti air hujan, air paip, air sungai dan sebagainya. Air mutlak boleh menyucikan benda yang kena najis, mandi hadas besar dan dibuat untuk mengambil wuduk.


40 a aisyah Salah seorang isteri Nabi s.a.w. dan anak kepada Saidina Abu bakar. Berkahwin dengan Rasulullah s.a.w. pada usia dua belas tahun. Beliau seorang yang bijak, kuat beribadat, menjadi rujukan para sahabat dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w. Beliau digelar Ummul Mukminin.

Tokoh Islam yang mashyur dalam peprangan menentang tentera salib Eropah. Namanya ialah Sultan Salahudin Yusuf bin Aiyub. Beliau dilahirkan di Iran. Beliau juga bertanggung jawab
menghapuskan fahaman-fahaman Syiah di Mesir dan menggantikan kerajaan Fatimiyah dengan kerajaan Aiyubi.
Tempuh atau masa yang ditentukan ole Allah S.W.T. sesuatu akan berlaku ke atas makhlukNya. Seperti apabila sampai ajal bagi seseorang yang ditentukan ia kan lahir, maka ia pun dilahirkan. Atau jika seseorang itu mati, dia pun akan mati.
Bangsa-bangsa yang lain daripada bangsa Arab. Tiada kelebihan sesuatu bangsa daripada bangsa yang lain kecuali yang lebih patuh kepada Allah S.W.T.
Fahaman agama yang salah dan bertentangan dengan agama Islam. Ajaran ini boleh memesongkan iktikad seseorang daripada ajaran yang betul contohnya ajaran Qadyani. Mengamalkan ajaran sesat boleh menyebabkan seseorang itu syirik dan kekal selama-lamanya di dalam neraka.
Orang lelaki dan perempuan yang halal berkahwin iaitu bukan muhrim. Mereka wajib menutup aurat dan dalam pergaulan yang terbatas.
Perjanjian yang dilafazkan oleh dua belah pihak yang menunjukkan persetujuan mereka. Contohnya seperti akad jual beli dan sebagainya.
Perkataan yang dilafazkan oleh jurunikah ketika melakukan pernikahan [ijab] dan jawapan penerimaan yang dilafazkan oleh pengantin lelaki [kabul]. Pernikahan tidak sah tanpa akad nikah.

48 a akhirat Alam yang kekal dan akan di diami oleh manusia dan jin sesudah alam dunia yang ada pada sekarang ini dimusnahkan. Manusia akan melalui beberapa proses seperti melalui alam Barzakh dahhulu untuk sampai ke sana. Senang dan susahnya kelak akan bergantung kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang itu semasa hidup. Percaya kepada hidup semula di akhirat dan perkara yang berkaitan dengannya adalah salah satu daripada rukun iman.

49 a akidah Asas kepercayaan agama seseorang. Tiap-tiap orang Islam perlu mempunyai akidah Islam yamh betul. Orang yang mempunyai akidah yang salah,
ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah S.W.T. dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka.


50 a akikah Menyembelih binatang pada hari yang ke tujuh selepas kelahiran bayi sebagai melahirkan
kesyukuran kepada Allah S.W.T. Hukum membuat akikah adalah sunat muakad. Masanya semenjak ia lahir sehingga sehingga dia belum baligh. Tetapi masa yang paling afdal ialah semasa hari ke tujuh ia di lah irkan.

Orang yang sudah cukup umur dan berfikiran waras atau orang mukalaf. Mereka diwajibkan
mengerjakan suruhan Allah S.W.T. dan menjauhi segala laranganNya. Cukup umur bagi kanak-kanak perempuan ialah apabila genap berumur dua belas tahun atau kedatangan haid. Dan kanak-kanak lelaki pula ialah 15 tahun atau bermimpi sebelumnya.
Doa yang diucapkan ketika mendengar atau mendengan orang menyebut nama-nama rasul selain daripada daripada Nabi s.a.w. Ertinya ialah 'Ya Tuhanku kurniakanlah sejahtera ke atasnya'.
Alam yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Contohnya alam jin dan alam malaikat dikatakan sebagai alam ghaib.
Alam yang nyata. Yang nampak dipandang oleh mata kasar.
Surah al-Quran yang ke-96. Surah ini mengandungi 19 ayatyang diturunkan di Mekah. Ayat 1 hingga 5 merupakan ayat al-Quran yang mula-mula sekali diturunkan di Gua Hira'. Al-Alaq ertinya segumpal darah, kerana di dalam ayat yang kedua Allah menceritakan bahawa Dia menjadikan manusia itu daripada segumpal darah yang beku.

Ali bin abi 56 ata li b Beliau telah dilahirkan di Mekah kira-kira 23 tahun sebelum Hijrah. Beliau adalah kanak-kanak yang mula-mula memeluk agama Islam, anak angkat dan menantu Rasulullah s.a.w. Beliau seorang yang luas ilmu pengetahuan, cerdas berfikir, panglima yang gagah perkasa serta digelar'Karamullahu Wajhah' dan juga diantara sepuluh sahabat Rasulullah s.a.w. yang dijanjikan akan masuk syurga. Beliau menjadi khalifah yang keempat. Semasa pemerintahannya umat Islam terbabit dengan perang saudara.


alif lam
57 aqamariah Satu daripada istilah hukum tajwid iaitu tiap-tiap alif lamyang ada pada awal kalimah yang bermula dengan huruf-huruf berikut- alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, kob. Kaf, mim, wau, ha dan ya. Hukum

bacaannya ialah hendaklah dibaca dengan jelas bunyi'lam' mati .

alif lam
58 asyamsiah Satu daripada istilah hukum tajwid. Iaitu tiap-tiap alif lam yang ada pada awal kalimah yang bermula dengan huruf-huruf berikut- ta, sa, dal,zal, ra, zai, sin, syim, sod, dhot, to, zo, lam, nun. Hukum bacaannya ialah bunyi lam mati dihilangkan dan huruf alif disabdukan kepada huruf yang berikutnya.


59 a alim Ertinya seseorang yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang pengetahuan. Biasanya perkataan alim ditujukan kepada seseorang yang mahir dalam ilmu agama Islam seperti makna dan lain-lainnya. Apabila banyak dipanggil ulama.

Amalan atau sedekah yang berkekalan faedahnya
60 a amal jariah untuk orang ramai seperti mendirikan masjid dan
sebagainya.

61 a amal salih Usaha-usaha yang baik dan berfaedah. Sama ada untuk diri sendiri, keluarga, agama dan negara.
M isalnya melakukan ibadat sembahyang, membantu keluarga yang susah dan sebagainya. Mereka yang beriman serta beramal salih saja yang masuk ke dalam syurga kelak.


62 a amil Pegawai yang telah dilantik oleh jabatan agama untuk memungut zakat bagi satu kawasan daripada orang ramai. Amil juga salah satu daripada orang yang layak menerima harta zakat

Perkataan yang diucapkan ketika mendengar orang
63 a amin lain membaca doa. Ertinya-'Ya Allah kabulkanlah
permintaan kami'

am i ru l
64 amu km in in Gelaran yang diberiakn kepada pemerintah-pemerintah Islam di zaman dahulu.Ertinya ialah perintah bagi seluruh umat Islam. Saidina Umar al-Khattab adalah orang yang pertama menerima gelaran itu.

Gelaran bagi pemerintah orang Islam dahulu yang
65 a amirul umarak bermaksud raja bagi segala raja.

ammul
66 ajamaah Tahun orang islam bersatu buat seketika kerana Saidina Hasan bin Ali telah menyerahkan kuasa khalifah kepada Muawiyah bin Abu Suffian.


67 a amru bin al-as Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkemuka. Namanya Abdullah Amru bin Al-As. Beliau memeluk Islam pada tahun ketujuh Hijrah ketika dibuat perjanjian Hudaibiyah. Panglima Islam yang berani dan bijak. Dan banyak berjasa kepada dakwah Islam serta setanding dengan Khalid bin Walid. Beliau juga merupakan panglima Islam yang telah

membuka negeri Mesir. Beliau kemudiannya telah dilantik menjadi gabenor di Mesir.Beliau telah wafat pada tahun 43 Hijrah.

menghilangkan akal manusia daripada
pertimbangan dan menyebabkan bahaya kepada diri sendiri atau menyebabkan berlakunya maksiat, pembunuhan dan lain-lain lagi.

77 a arasy Singgahsana kerajaan kebesaran Allah S.W.T. yang amat luas. Ia berada jauh dari langit yang ketujuh. Nabi s.a.w. pernah sampai ke arasy pada malam Israk Mikraj. Hakikat bentuk arasy tidaklah diketahui melainkan Allah S.W.T. sahaja yang mengetahuinya.


arqam bin abi
78 aa rqa m Sahabat Rasulullah s.a.w. di Mekah . Beliau adalah orang yang pertama memeluk agama Islam . Rumahnya dijadikan tempat Rasulullah
menyampaikan ajaran Islam secara sulit. Arqam mengikut Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah dan sentiasa bersama Rasulullah s.a.w. dalam peperangan penting.


79 a asabah Waris si mati yang layak menerima pusaka. Tetapi tidak mempunyai bahagian tetap dalam bahagian faraid. Ia akan mendapat harta yang lebih setelah dibahagi-bahagikan kepada waris yang mempunyai bahagian yang tetap, jika harta itu masih ada. Kiranya sudah habis ia tidak akan mendapat apa¬apa pun.


80 a asadullah Ia bererti singa Allah S.W.T. Gelaran ini diberikan kepada Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib iaitu bapa saudara Nabi s.a.w. kerana keberaniannya dan ketangkasannya yang luar biasa semasa menentang musuh dalam peperangan menentang orang kafir. Beliau telah mati syahid dalam perang Uhud.


81 a asbabun nuzul Sebab-sebab atau peristiwa yang menyebabkan ayat al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah s.a.w. Mengetahui sebab ayat itu diturunkan adalah penting untuk menentukan sesuatu hukum.


ashabul
82 afurudh Waris-waris yang mempunyai bahagian tetap dalam menerima harta pusaka si mati. Mereka sumua ialah empat golongan lelaki dan lapan golongan
perempuan.


83 a ashabul kahfi Sekumpulan pemuda pengikut Nabi Allah S.W.T. iaitu Nabi Isa a.s. yang berdakwah kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah S.W.T. tetapi telah mendapat tentangan yang hebat. Lalu mereka lari mendapatkan perlindungan di dalam gua. Mereka tertidur selama beratus-ratus tahun. Kemudian mereka terjaga daripada tidur dan menemui orang ramai. Selepas beberapa lama hidup akhirnya mereka pun mati.


al-asma' al
84 ahusna Nama Allah S.W.T. yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis. Nama-nam tersebut sebanyak 99 nama.

Sesiapa yang menghafalnya akan masuk syurga.
Golongan yang layak menerima zakat. Terdapat lapan asnaf yang layak menerimanya iaitu orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba mukatab, orang musafir, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang berhutang kerana kemuslihatan umum
Surah al-Quran yang ke-103. Surah ini mengandungi tiga ayat yang diturunkan di Mekah. Al-Asri bererti masa. Dalam surah ini Allah S.W.T. ada menyebutkan tentang masa kerana masa adalah penting dalam kehidupan seseorang.
Sepuluh orang sahabat Nabi s.a.w. yang telah dijanjikan akan masuk syurga iaitu Abu Bakar, Umar al-Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az¬Zubir bin Awwam, Talhah, Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan Zaid bin Sabit.
Hari Asyura jatuh pada 10 Muharram tiap-tiap tahun. Disunatkan berpuasa pada hari tersebut da ia dinamakan Hari Asyura. Allah S.W.T. menjadikan Adam dan Hawa, langit, bumi dam makhluk¬makhluknya yang lain bermula pada hari Asyura.
Malaikat yang mencatat segala kejahatan manusia dan catitan itu akan diserahkan kepada Allah S.W.T. kelak untuk diadakan pengadilan. Malaikat Atid adalah salah satu daripada sepuluh malaikat yang wajib kita beriman dengannya.
Sebahagian anggota badan yang wajib ditutup ketika bersembahyang an ketika dalam pergaulan biasa.
Satu kabilah daripada bangsa Arab yang mendiami Mekah. Mereka telah memberi sokongan yang kuat kepada Rasulullah s.a.w. bagi mengembangkan dakwah Islamiyah. Banyak sahabat yang terkemuka daripada golongan Aus.
Jamak daripada perkataan wasaq iaitu nama sukatan lama. Satu wasaq bersamaan dengan 60 gantang. Lima ausaq adalah permulaan nisab zakat.
Ayat-ayat al-Quran yang disunatkannya kita melakukan sujud apabila kita membacanya sama ada kita dalam keadaan solat atau di luar solat. Terdapat 14 tempat di dalam al-Quran. Sujud ini dinamakan sujud sajadah atau sujud tilawah.Sebuah bandar lama yang terletak di tebing sungai Dajlah dan menjadi ibu negara Iraq. Baghdad diasaskan oleh Khalifah al-Mansur dan dimodenkan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Di sini banyak bekas pemerintahan purba dan kesan pemerintahan Islam.
Satu mazhab daripada Syiah. Pengasasnya Mirza Hussain Baha' Ullah yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Diantara ajaran mazhab Baha' ialah agama Islam, Yahudi dan Kristian itu semua adalah benar dan hendaklah disatukan dan rasul-rasul itu penjelmaan Tuhan. Fahaman ini adalah salah mengikut Islam yang sebenar.
Tabiat binatang yang mengikut saja kehendak hawa nafsu seperti makan ingin sekenyangnya dan mempunyai nafsu hina yang tidak terkawal. Orang yang tidak mepunyai iman selalu terdorong bersifat kebinatangan.
Mengadakan sumpah setia atau membuat perjanjian dengan sesuatu pemerintahan atau kumpulan. Misalnya persetiaan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dengan orang Quraisy Mekah di Hudaibiyah yang dinamai Bai'atur Ridhwan.
Seorang Imam Hadis yang masyhur berasal dari Khurasan. Namanya Abu bakar bin Husain. Beliau orang yang kuat mempertahankan pendapat mazhab Shafie. Beliau dilahirkan pada 994 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1066 Masihi.
Seorang yang alim dalam banyak bidang ilmu pengetahuan seperti dalam bidang ilmu falak, kedoktoran dan lain-lain lagi. Beliau adalah orang Parsi yang banyak menulis kitab ilmiyah dalam bahasa Arab.
Nama bagi Kaabah bererti rumah kemerdekaan. Kadang-kadang juga disebut Baitullah-Alharam kerana terletak ditengah-tengah tanah haram di Mekah.
Satu jabatan kewangan di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan adat istiadat orang Melayu tiap-tiap negeri di Malaysia. Jabatan ini ditugaskan mengendalikan kewangan seperti memungut hasil zakat dan lain-lain serta membahagi-bahagikan perbelanjaan kepada badan kebajikan yang berhubung dengan ibadat orang Islam sahaja.

113 b baitul makmur Sebuah tempat yang terletak di langit yang kutujuh. Nabi s.a.w. pernah menemui Nabi Ibrahim di Baitul Makmur pada malam Israk Mikraj. Ia menjadi kiblat bagi para malaikat di langit dan dikatakan kedudukannya setentang dengan Kaabah di bumi.


118 b bani israel satu bangsa yang berasal daripada keturunan Nabi Allah Yaakub a.s. atau yang terkenal dengan panggilan Yahudi. Mereka pada mulanya kaum yang banyak dikurniakan nikmat dan dibangkitkan beberapa orang rasul daripada mereka. Namun disebabkab mereka angkuh, mereka menerima kutukan Allah S.W.T. Israel bererti orang yang suka berjalan malam.


119 b bani quraizah Salah satu suku bangsa Yahudi yang mendiami Madinah sebelum Nabi s.a.w. berhijrah. Dalam masa orang Islam menghadapi perang Khandak, mereka selalu berkhianat menyebelahi musuh, walaupun mereka masih dalam perjanjian bersama-sama mempetahankan negara Madinah daripada ancaman musuh. Sebaik saja selesai peperangan itu orang lelaki dewasa mereka dihukum bunuh kerana khianat kepada negara.

terpanjang antara surah-surah al-Quran yang lain. Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Cerita mengenainya ada disebut dalam beberapa ayat yang berlaku pada zaman Nabi Musa a.s.
Namanya Abu Bakar Muhammad bin Taibyang dilahirkan di Basrah. Beliau seorang ulamak tauhid yang terkenal daripada golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Alam permulaan bagi alam akhirat. Orang yang sudah mati, roh mereka berhimpun di alam barzakh menunggu kebangkitan semula pada hari Kiamat. Alam ini juga disebut alam kubur.
Membaca bismillah hingga akhir. Orang Islam disuruh membaca ayat berkenaan setiap kali memulakan pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama agar mendapat keberkatan dan
menambahkan kesuburan iman.
Sesuatu pekerjaan yang tidak benar atau palsu, lawannya hak [yang sebenar]. Ajaran agama Allah S.W.T. adalah ajaran yang hak dan ajaran agama lain adalah ajaran batil.
Seorang yang alim dalam ilmu hadis dan penghafaz al-Quran yang terkenal. Namanya Muhammad bin Amir, berasal dari Basrah, Iraq dan meninggal dunia pada tahun 290 Hijrah.
Patung yang diperbuat daripada logam atau benda lain untuk dipuja dan disembah bagi menggantikan Tuhan yang sebenar. Perbuatan menyembah berhala adalah bercanggah dengan tabiat semula jadi dan syirik, serta terkeluar daripada agama Islam.
Kurniaan yang diharapkan akan datang dari Allah S.W.T. untuk kebaikan dalam kehidupan manusia.
Nama syair atau nazam yang menceritakan tentang benih keturunan kisah kelahiran, perangai budi pekerti Rasulullah s.a.w. yang mulia dan perkara yang bersangkutan dengannya. Dibukukan dan dibacakan dengan berlagu terutamanya pada perayaan sambutan Maulidur Rasul. Pengarangnya Syed Ja'far al-Barzanji.
Suatu kepercayaan akidah atau perbuatan dalam ibadah yang diada-adakan yang bukan daripada asal syarak dan tidak pernah ada pada zaman Rasulullah s.a.w. Perbuatan bidaah adalah sesat dan berdosa.
Melakukan perkara-perkara yang baik bagi kehidupan di dunia yang tidak pernah dilakukan

pada zaman Rasulullah s.a.w. usaha ini tidak dilarang oleh agama malah telah dilakukan oleh umat Islam yang telah mencapai kemajuan pada zaman dahulu.
Nama seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang dilantik oleh Baginda menjadi tukang bang. Pada masa sekarang jawatan tukang bang digelar tukang azan.
Istilah yang digunakan bagi anak unta betina yang berumur setahun lebih. Ia dijadikan zakat bagi jumlah unta 25 hingga 35 ekor.
Istilah yang digunakan untuk anak unta betina yang berumur dua tahun lebih. Ia dijadiak zakat bagi jumlah unta 36 hingga 44 ekor.
Seorang ulama hadis yang terkemuka. Beliau dilahirkan di Bukhar [Rusia] pada tahun 149 Hijrah. Namanya Muhammad bin Ismail telah belajar ilmu hadis sejak berumur sebelas tahun dengan menjelajah seluruh bumi Arab dan mengumpul hadis sebanyak 600.000. Antara kitabnya yang masyhur ialah Al-Jami'a Assahin.
Seekor binatang yang didatangkan khas untuk tungangan Nabi s.a.w. pada malam Israk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pergi balik. Binatang tersebut lebih kecil daripada kuda, berlari terlalu pantas dan terdapat sayap.
Surah di dalam al-Quran yang ke-85. Surah ini mengandungi 22 ayat yang diturunkan di Mekah. Al¬Buruj bererti bintang-bintang besar kerana di dalam surah ini, Allah S.W.T. telah bersumpah dengan langit yang berbintang akan membalas mereka yang melakukan kezaliman dengan keseksaan.
Bererti berita gembira. Orang yang menyampaikan berita dikatakan Bashir. Nabi s.a.w. dinamakan Bashir kerana beliau telah menyampaikan berita balasan nikmat-nikmat syurga bagi terhadap orang yang beramal soleh di akhirat kelak.
namanya Yusuf bin Yahya, dilahirkan di Buwaiti, sebuah kampung di pendalaman Mesir. Beliau salah seorang ulama terbilang, seorang sahabat karib dan orang kuat Imam Shafie. Beliau meti di dalam penjara kerana mempertahankan pendapat bahawa al-Quran itu Qadim.
Binatang yang merayap keluar dari perut bumi dan akan merosakkan muka bumi ini. Peristiwa tersebut adalah salah satu daripada sepuluh benda yang akan menjelang hari Kiamat, seperti yang tersebut

dalam hadis Nabi s.a.w.

142 d ad-dahr Surah al-Quran yang ke-76. Surah ini mengandungi 31 ayat diturunkan di Mekah. Ad-Dahr bermaksud masa. Didalam surah ini , Allah S.W.T. telah mengingatkan manusia kerana masa sentiasa beredar dan manusia masih dalam keadaan leka.


143 d daif Bererti lemah. Hadis daif bermaksud hadis yang syarat-syarat rawinya tidak kuat. Seperti rawinya belum baligh atau tidak bersambung [boleh diragukan], tidak seperti hadis sahih dan hadis hasan. Hadis daif walaupun tidak boleh menjadi sumber hukum halal dan haram, tetapi boleh digunakan untuk menyatakan kelebihan-kelebihan a ma lan.


144 d ad-dailami Namanya Shahradar bin Syirawih, dilahirkan di Dailam. Beliau seorang ulama hadis. Di antara kitab hadisnya ialah kitab Al-Firdaus. Beliau meninggal dunia pada tahun 557 Hijrah.


145 d dajal Ertinya penipuan. Dajjal kecil bermaksud pengacau yang memecah-belahkan umat Islam. Dajjal besar ialah pembohong yang sangat pandai
memperdayakan dan menyesatkan orang ramai. Ramai orang yang kurang imannya terpedaya dengannya. Dajjal besar muncul sebagai tanda dunia hampir Kiamat. Kita diajar memohon perlindungan kepada Allah S.W.T. daripada fitnah Dajjal.


dam takhir
150 dta kd il Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan yang tertentu. Dendanya sama ada menyembelih binatang yang seumpama buruannya atau bersedekah makanan dengan nilai binatang itu atau berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli dengannya.


dam takdir
151 dta kd ir Dam yang wajib dibayar oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan yang tertentu. Damnya boleh dipilih sama ada menyembelih seekor kambing atau bersedekah 12 cupak makanan kepada enam orang fakir miskin atau berpuasa selama tiga hari.


dam tertib
152 dta kd il Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor unta, jika tidak mampu hendaklah seekor lembu. Jika tidak mampu juga hendaklah tujuh ekor kambing. Jika tidak berkuasa juga hendaklah bersedekah sebanyak harga unta dan kalau tidak berkuasa juga hendaklah berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga unta.

Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakuaknkesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin. Jika tidak mampu hendaklah berpuasa selama sepuluh hari iaitu tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang ke tanah air.
Namanya Ali bin Umar. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 306 Hijrah. Beliau merupakan seorang imam hadis yang masyhur. Antara kitab hadis yang ditulisnya ialh kitab As-Sunnan. Beliau meninggal dunia pada tahun 385 Hijrah.
Nama salah sebuah syurga di akhirat.
Negeri tempat manusia mendapat balasan baik atau jahat, mengikut amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia atau dinamai negeri akhirat.
Keadaan seseorang ketika dalam kecemasan. Contohnya sesat di dalam hutan, tiada makanan untuk menyambung hidupnya selain daripada bangkai maka dia harus makan bangkai itu hanya untuk melepaskan hajat saja.
Nama salahsebuah syurga.
Seorang ahli falsafah barat yang berpendapat bahawa manusia itu berasal daripada beruk. Pendapat itu tidak benar kerana manusia berketurunan daripada Nabi Adam a.s. dan NabiWaktu pagi dari matahari naik segalah pada pandangan hinggalah mataharitergelincir. Sunat melakukan sembahyang Duha [sembahyang sunat].
Kelebihan atau pahala yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan sesuatu amalan. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang kelebihan mengerjakan amalan-amalan kebajikan.
Perkara-perkara keji dan buruk dari sudut pandangan agma dan amsyarakat seperti mencuri, membunuh, melakukan sesuatu yang menyusahkan orang ramaidan sebagainya. Agama Islam melarang kita melakukan perkara yang keji.
Harta tawanan perang yang didapati tanpa peperangan. Umpamanya musuh cabut lari sebelum berlaku peperangan dengan meninggalkan harta mereka. Harta tersebut dijadikan harta milik negara.
Cahaya yang terbit di kaki langit kelihatan menjurai¬jurai menjelang waktu subuh. Cahaya ini terbit sekejap sahaja. Kemudian langit gelap semula, tidak lama selepas itu baru terbit fajar kedua dan masuk waktu subuh.
Cahaya yang terbit melintang di kaki langit yang membawa kepada hari siang. Denagn masuk fajar kedua ini menandakan telah masuk waktu subuh.
Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya man usia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
Surah al-Quran yangke-113. Surah ini mengandungi lima ayat yang diturunkan di Mekah. Al-falaq bererti makhluk kerana di awal surah ini Allah S.W.T. memerintahan Nabi s.a.w. memohon perlindungan dariNya, daripada segala bahaya.
Sesuatu yang tidak kekal, akan binasa seperti dunia yang ada sekarang. Apabial tiba masanya ia akan binasa. Lawan fana ialah baqa' iaitu kekal slamanya. Hanya Allah S.W.T. sahaja yang kekal selama¬la ma nya.
Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namanya Muhammad bin Muhammad, dilahirkan di Turkistan pada tahun 780 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 950 Masehi. Beliau seorang yang mahir dalam bidang muzik, matematik dan bahasa asing. Namun yang menonjol sekali ialah dalam

bidang ilmu falsafah sehingga ia dikenali dengan panggilan al-Mu'alim Assani atau guru kedua.

yang mencipta kerana dalam surah ini Allah S.W.T. sebagai pencipta yang berkuasa penuh menjadikan makhluk mengikut kehendakNya.


212 g al-ghazali Namanya Muhammad bin Muhammad Ghazali atau lebih dikenali dengan panggilan Abu Hamid. Beliau dilahirkan di Khurasan pada tahun 450 Hijrah. Dan meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah. Beliau
sangat gigih menuntut ilmu sehingga sehingga menjadi seorang ulama yang terbesar dan mahir dalam semua bidang ilmu agama terutamanya ilmu tasawwuf dan beliau terkenal di seluruh dunia. Antara karangannya yang terpenting hingga sekarang ialah Ihya 'Ulumiddin.

Ertinya menyebut keburukan seseorang kepada orang lain sekali pun ianya benar [mengumpat]. Hukumnya berdosa besar.
Perasaan ingin mencapai kejayaan seperti orang lain. Sifat ini dipuji oleh Allah S.W.T.
Seorang anak Nabi Adam a.s. yang telah diterima ibadat korbannya. Habil dibunuh abangnya kerana cemburu.
Anak biantang yang masih dalam kandungan perut ibunya. Ia tidak sah dijual beli.
Keadaan seseorang yang tidak boleh melakukan ibadat tertentu sehingga dihilangkan hadasnya terlebih dahulu. Terdapat dua jenis hadas iaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil ialah dengan mengambil wuduk dan hadas besar dengan mandi wajib.
Salah satu daripada nama Allah [Al-asma' al-husna] yang bermaksud Yang Memberi Petujuk kepada mana-mana hambaNya yang dikehendaki.
Surah al-Quran yang ke-57. Surah ini mengandungi 29 ayat yang diturunkan di Madinah. Al-Hadid bermaksud besi kerana kerana di dalamnya Allah S.W.T. menjelaskan, Dialah yang menjadikan besi yang kuat untuk keg unaan manusia dalam
hid upnya.
Perbuatan, perkataan atau ikrar Rasulullah s.a.w. Hadis juga dikenali sebagai As-Sunnah. Hadis bermacam darjat, ada hadis sahih dan ada hadis dhaif.Di dalam perundangan, hadis menjadi sumber hukum selepas Al-Quran.
Hadis yang mana ertinya daripada Allah S.W.T. dan lafaznya disusun oleh Rasulullah s.a.w.
Salah satu daripada nama Allah S.W.T. [al-asma' al-husna] yang bermaksud Yang Melindungi makhlukNya daripada bahaya dan kemusnahan.
Darah bulanan yang keluar dari rahim perempuan yang sudah baligh, ia juga disebut sebagai datang kotor. Masa haid paling lama ialah 15 hari 15 malam dan paling cepat ialah 24 jam. Masa biasanya 6 atau 7 hari.
Satu daripada nama Allah [al-asma' al-husna] yang bermaksud yang hidup selama-lamanya dan tidak akan mati.

Surah al-Quran yang ke-22. Ia mengandungi 78 ayat yang diturunkan di Madinah. Sebab dinamai surah al-Haj kerana di dalamnya terdapat perintah Allah S.W.T. kepada Nabi Ibrahim supaya mengajak manusia mengerjakan ibadat haji.
Sebuah batu hitam yang terletak di sudut sebelah timur Kaabah. Ia menjadi tempat bermula mengerjakan tawaf dan juga tempat orang habis mengerjakan tawaf.
Ibadat yang wajib dilakukan di tempat tertentu sahaja. Iaitu di Mekah dan akan dilakukan pada masa dan bulan yang tertentu.
Satu daripada nama Allah S.W.T. yang wajib kita percayai. Bererti Yang Maha Menentukan Hukuman perkara-perkara yang berlaku ke atas makhluknya dan tiada siapa yang dapat menghalang. Sesiapa yang berzikir'Ya hakam' pada tengah malam dalam keadaan suci dan khusyuk sebanyak 68 kali, Allah S.W.T. akan menjadikan hatinya tempat hikmat.
Ertinya makna yang sebenar atau makna yang asal bagi sesuatu benda. Lawan perkataan hakikat ialah majaz iaitu bukan makna yang sebenar, cuma pinjaman sahaja.
Satu daripada nama Allah S.W.T. [al-asma' al-husna] yang bermaksud yang Maha Bijaksana.Tiap¬tiap sesuatu ciptaanNya mempunyai tujuan yang tidak sia-sia. Jika dibaca 300 kali'Ya hakim' tiap¬tiap hari, akan dibuka pintu hikmat dan dijauhkan segala yang memudaratkan dengan izin Allah S.W.T.
Satu daripada hukum feqah yang bermaksud yang tidak ditegah untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ia sama ertinya dengan mubah.
Salah satu nama daripada al-asma al-husna yang bermaksud Yang Maha Penyantun dan Maha Penyabar kepada makhluk-makhlukNya yang meminta ampun.
seorang wanita daripada Bani Saad yang menjadi ibu angkat dan ibu susuan kepada Rasulullah s.a.w. semasa kecil.
Penbuluh pada leher binatang iaitu tempat pernafasan yang wajib dipotaong ketika menyembel i h.
Bentuk bulatan para peserta yang biasa dibuat dalam majlis berzikir dengan diketuai oleh seorang pemimpin atau imam.pembantu kepadanya dalam menegakkan seruan agama Allah S.W.T.Beliau pernah memangku tugas Nabi Musa a.s. ketika beliau sedang bermunajat di Bukit Tursina.

mencapai jalan yang lurus dan benar.
Setengah ulama mengatakan Hidir itu nabi. Dan setengah pula mengatakan beliau hanya wali Allah S.W.T. Terdapat cerita-cerita rekaan yang mengatakan Hidir masih hidup hingga sekarang.
Satu tembok berbentuk bulan sabit. Terletak diantara sudut Syam dengan Iraki di dalam bangunan Kaabah. Para haji yang sudah melakukan tawaf disunatkan mengerjakan sembahyang sunat dua rakaat di sini.
Surah al-Quran yang ke-15. Surah yang
mengandungi 99 ayat yang diturunkan di Mekah. Al¬Hijr bererti nama suatu tempat yang ada kaitan dengan peristiwa mengenai kaum Thamud.
Peristiwa perpindahan Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah untuk mengatur dakwah yang stategis. Satu lagi ialah perpindahan orang Mekah ke Habsyah kerana mencari perlindungan dari kekejaman orang Quraisy di Mekah. Dari mula perpindahan Rasulullah s.a.w. itu bermulalah kalendar orang Islam.
1-Tujuan disebalik sesuatu ibadat yang disuruh kita melakukannya. Contohnya hikmat kita disuruh mengerjakan ibadat haji supaya berpeluang mengenali orang -orang Islam dari seluruh pelosok dunia. 2- Kata-kata bijak pandai atau falsafah yang terbit daripada pujangga.
Kiraan yang dijalankan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sama ada perlakuan baik atau jahat yang akan ditentukan di Padang Mahsyar kelak. Berdasarkan hisab inilah manusia akan dimasukkan dalam syurga atau neraka.
Sebuah gua di Jabal Nur yang terletak kira-kira lima kilometer dari Mekah. Gua inilah tempat yang dijadikan oleh Nabi s.a.w. mengasingkan diri sebelum menjadi rasul. Dan kiranya disinilah tempat pertama Rasulullah s.a.w. menerima wahyu yang pertama.
Memindahkan utang tanggungan seseorang kepada orang lain yang akn membayarnya. Perkara ini boleh dilakukan asal orang yang baru menanggungnya itu mampu menjelaskannya.
1- Surah al-Quran yang ke-11. Surah ini
mengandungi 123 ayat yang diturunkan di Mekah. Hud adalah salah satu daripada rasul pilihan yang diutuskan kepada kaum 'Ad di Hadhramaut. Lalu

Allah menurunkan bala kepada mereka iaitu kemarau panjang. Nabi Hud berpindah ke Mekah dan wafat ketika berumur 150 tahun.

dan lahir perasaan takbur kepada Nabi Adam a.s. menjadikan mereka kafir. Kini iblis berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia agar mereka masuk bersama-samanya ke dalam neraka kelak.

279 I ibnu abas namanya Abdullah bin Abbas [sepupu Rasulullah s.a.w.]. Dilahirkan di Mekah dua tahun sebelum Hijrah. Seorang sahabat yang sangant aiim, bijak dam kuat beribadat. Banyak meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w. dan meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah.


280 I ibnu arabi Namanya Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan pada tahun 468 Hijrah dan meninggal pada tahun 543 Hijrah. Seorang daripada uiama Isiam yang terkenai daiam bidang iimu ai-Quran, hadis dan feqah. Namun begitu iebih terkenai daiam bidang iimu tasawuf dan banyak mengarang kitab mengenai iimu tersebut.


281 I ibnu batutah Namanya Abduiiah At-Tanji yang diiahirkan pada tahun 702 Hijrah di Morocco.Seorang pengembara Isiam yang pernah menjeiajah dunia dan serta membuatkajian dengan teiiti tentang sesebuah masyarakat yang diiawatinya. Antara bukunya yang terkenai iaiah Tuhfatun Nazar. Bukunya ini sangat penting kepada pengembara Barat untuk
mengetahui geografi dan keadaan sesebuah negara.


286 I ibnu majah Namanya Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 273 Hijrah. Beliau seorang ulama hadis yang termasyhur. Antara kitabnya yang terkenal ialah As-Sunan Ibnu Majah.


287 I ibnu mas'aud namanya Abdullah bin Mas'aud. Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkenal dan yang mula-mula memeluk agama Islam. Beliau alim dalam pembacaan al-Quran dan banyak
meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah.


288 I ibnu qaiyim Namanya Muhammad bin Abu Bakar Syamsudin. Beliau dilahirkan pada tahun 691 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Beliau seorang ulama yang terkenal dan luas pengetahuan serta banyak membuat penyelidikan. Beliau juga adalah murid kepada Ibnu Taimiyah. Sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan pendapatnya dan banyak menuls kitab.


289 I ibnu rusyd Namanya Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Di Barat beliau terkenal denga nama Averroes, dilahirkan pada tahun 520 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 595 Hijrah. Beliau terkenal dengan ilmuan Islam dan ahli falsafah yang banyak menggunakan akal fikiran dan falsafah Aristotle dan tidak sehaluan dengan Imam Ghazali. Buku
karangannya yang terkenal ialah Biyadatul-Mujtahid.


290 I ibnu sabil Maksudnya orang yang meninggalkan rumahtangga dan keluarga untuk bermusafir. Mereka bermusafir kerana mencari keredhaan Allah S.W.T. seperti mencari ilmu dan sebagainya. Mereka berhak mendapat bantuan dan zakat harta.


291 I ibnu sina Namanya Abu Ali bin Abdillah bin Sina. Orang Barat memanggilnya Avicenna. Beliau dilahirkan di Parsi pada tahun 370 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah. Beliau seorang yang terkenal terutamanya dalam bidang falsafah dan kedoktoran. Antara karyanya yang masih dipakai ialah Al-Qanun iaitu kitab mengenai perubatan dan An-Najab iaitu buku falsafah.


292 I ibnu taimiyah Namanya Taqiyuddin bin Abdul Slam. Beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah. Beliau merupakan ulama yang masyhur yang bergelar Syeikhul-Islam. Beliau sungguh gigih memberikan pendapat dan berani menegur masyarakat akan perkara-perkara yang pada pendapatnya tidak betul iaitu mengikut ajaran agama Islam. Banyak buku tulisannya yang menjadi sumbar rujukan para ulama yang
kem ud ian.

Namanya Abdullah bin Umar al-Khattab. Anak sulung Khalifah Umar al-Khattab. Beliau sangat bertaqwa dan kuat beribadat. Beliau dihormati dan hampir setanding dengan Khulafa' Ar-Rasyidin. Beliau pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w. dan merupakan seorang perawi hadis Nabi s.a.w. .
Surah al-Quran yang ke-14. Surah ini mengandungi 52 ayat yang diturunkan di Mekah. Dinamakan Surah Ibrahim kerana di dalamnya ada disebutkan tentang Nabi Ibrahim a.s.
Menyambungkan semula bacaan Al-Quran setelah mewakafkannya.
Tempoh bagi wanita yang bercerai, tidak boleh berkahwin sama ada cerai hidup atau cerai mati.
Memasukkan bunyi pertama ke bunyi yang kedua. Oleh itu jadilah bunyi huruf itu bercampur dengan huruf yang dihadapannya. Idgham termasuk dalam hukum tajwid.
huruf yang mati bertemu bertemu dengan huruf yang hidup sejenis makhraj tetapi berlainan sifatnya seperti huruf'ta' dengan'to'.
Satu cara membaca ayat al-Quran dengan mengidghamkan huruf mim yang mati kepada mim yang hidup.
Mengidghamkan dua bunyi huruf yang bertemu dan berhampiran makhraj tetapi berlainan sifat kedua¬dua huruf tersebut.
Seorang daripada rasul pilihan. Nama penuhnya Idris bin Mahlil bin Thia bin Adam a.s. beliau orang yang mula mengetahui ilmu yang penting bagi manusia seperti jahit-menjahit, menulis dan sebagainya. Beliau diutuskan kepada keturunan Qabil yang menyembah berhala
satu jenis jin yang gagah perkasa daripada jenis jin yang lain. Ia banyak berkhidmat kepada Nabi Allah iaitu Nabi Sulaiman a.s. terutamanya dalam melakuakn tugas-tugas kerajaan yang berat.
Duduk iftirasy bererti duduk di atas tapak kaki kiri dan kaki kanan yang ditegakkan [duduk pada tahiyat awal].
Berkabung iaitu para isteri yang kematian suami dilarang berhias diri selama empat bulan sepuluh hari. Berkabung bagi orang lain seperti ibu bapa hanya tiga hari saja. Berkabung bagi wanita tertentu

saja.

305 I ihram berniat mengerjakan ibadat haji atau umrah. Mereka yang berihram kenalah memakai pakaian ihram. Bagi lelaki ialah memakai dua helai kain yang belum berjahit, sehelai dipakai di badan dan sehelai lagi diselendangkan di bahu. Bagi wanita pula ialah menutup seluruh tubuh badan melainkan muka dan tapak tangan, seperti pakaian ketika
bersembahyang.kifarah sumpah.333 I injil Sebuah kitab dari Allah S.W.T. diturunkan kepada Nabi Isa a.s. dalam bahasa Ibrani. Antara
kandungannya ialah mentauhidkan Allah S.W.T. dan menyatakan kelahiran Nabi s.a.w. Serta hukum dan pengajaran yang sesuai mengikut semasa. Injil yang asal sudah tiada lagi sekarang kerana paderi-paderi Kristian telah mengubah kandungannya yang sebenar sehingga terdapat lima macam Injil iaitu Injil Markus, Matta, Luqa, Yuhana dan Bernaba.


334 I insaf Perasaan yang timbul dalam hati seseorang berikutan dengan sesuatu peristiwa yang telah berlaku dan dia akan berubah sikap seperti akan berwaspada dan sebagainya.

335 I islam
Agama Allah S.W.T. yang dibawa oleh Nabi s.a.w. untuk manusia sejagat. Semua manusia diperintah untuk mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan segala yang dilarang. Dasar agama Allah S.W.T. dari Nabi Adam a.s. sehingga Nabi s.a.w. tidak berubah iaitu bertuhankan Allah yang Maha Esa. Cuma yang berubah ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah saja kerana mengikut kesesuaian masa.

349 J jabariyah
Satu mazhab dalam ilmu tauhid. Antara fahamnannya ialah bahawa usaha dan ikhtiar manusia sama sekali tidak mempunyai peranan dalam menentukan nasib kerana segala-galanya, yang baik atau buruk sudah ditentukan oleh iradat Alah S.W.T. dari azali lagi dan manusia sentiasa menerimanya sahaja.Kesalahan besar yang mengancam orang yang melakukannya dengan hukuman oleh syarak supaya orang lain tidak berani melakukannya. Kesalahan tersebut seperti membunuh, merompak dan sebagainya.
Tubuh badan bagi manusia. Bagi Allah S.W.T. tidak dikatakan jasad tetapi dikatakan zat Allah Taala.
Unsur yang ada di badan manusia seperti kulit, tulang, daging, bulu dan sebagainya sama ada dalam bentuk cecair atau padat. Jasmani akan hidup bersama-sama rohani jika tidak ia akan rosak.
Surah al-Quran yan ke-45. Surah yang mengandungi 37 ayat yang diturunkan di Mekah. Al-Jathiah bererti manusia yang berlutut kerana sangant takut pada haru Kiamat nanti.
Sesuatu yang tidak dapat dibahagikan lagi kerana terlalu kecil.
Sekumpulan manusia. Sembahyang berjemaah ialah melakukan sembahyang mengikut imam. Pahala orang yang melakukan sembahyang jemaah sebanyak 27 kali dibandingkan dengan sembahyang sendiri. Ada sembahyang yang disunatkan berjemaah dan yang ada tidak perlu.
Satu dari hukuman yang berkaitan dengan kesalahan berat seperti membunhu, berzina dan sebagainya.
Mayat orang Islam yang telah meninggal dunia sama ada lelaki atau perempuan. Adalah menjadi fardhu kifayah bagi orang Islam menyempurnakan ke atas mayat itu empat perkara iaitu memandikannya, mengkafan, menyembahyangkan dan mengkebumikannya.
Salah satu malaikat yang wajib setaip mukalaf mempercayainya. Jibril adalah malaikat yang terkenal kerana ia adalah perantara diantara Allah S.W.T. dan rasul-rasulNya sebagai pembawa wahyu.
1- Melakukan sesuatu dengan hemah yang tinggi dan tabah tanpa mengira susah payah dan penat lelah. 2- Menentang orang kafir kerana mempertahankan kesucia agama Islam dan dakwah. Sekiranya mati ia dikira sebagai mati syahid. Adakalanya jihad menjadi fardhu ain jika musuh melanggar negara.
Sejenis makhluk Allah S.W.T. yang dijadikan daripada unsur api. Jin mempunyai akal dan nafsu seperti manusia, ada yang Islam dan kafir.

Walaupun ia boleh menghilangkan diri dari pandangan manusia, ia tidak boleh merosakkan manusia kecuali dengan izin Allah S.W.T.

Namanya Abdul Malek bin Abdullah Al-Juwaini, seorang yang alim dalam ilmu kalam dan feqah serta penyokong kuat mazhab Syafie. Beliau bergelar imam Al-Harmim bagi Mekah dan Madinah.
Sebuah bangunan yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di Mekah. Bentuknya empat segi, Tinggi 15 meter, panjang 11 meter lebih dan lebarnya kira-kira 10 meter. Ia juga bernama Baitul Al-Haram dan dibina oleh Nabi Ibrahim a.s. Ia menjadi arah kiblat bagi orang Islam sembahyang.
Ertinya dosa-dosa besar. Seperti menyekutukan Allah S.W.T., membunuh, mengamalkan sihir, berzina dan lain-lain lagi. Dosa besar hilang dengan cara bertaubat saja.
Membalut mayat untuk dikebumikan. Biasanya ia menggunakan kain putih. Mengkafankan selepas mayat dimandikan. Sekukrang-kurang kain kafan satu lapis tetapi sebaiknya tiga lapis bagi lelaki dan lima lapis bagi perempuan.
Denda yan telah ditetapkan ole syarak ke atas orang yan melakukan kesalahanatau menampung ibadat yang kurang sempurna. Antara sebab yang diwajibkan kifarah ialah menyalahi nazar dan merosakan amalan.
Orang yang tidak mengesakan Allah S.W.T. dan kerasulan nabi s.a.w. Ada kafir harbi, zimmi dan mustakmin.
Surah al-Quran yang ke-18. Surah yang mengandungi 110 ayat yang diturunkan di Mekah. Ia bererti gua kerana daripada ayat 9-26 ada menceritakan tentang penghuni gua.
Kaki binatang. Tersebut dalam hadis bahawa Nabi s.a.w. memperkenan jemputan orang, walaupun hanya sup kaki kambing saja. Dan Di tempat yang jauh seperti di Al-Ghanim.
Salah satu nama Al-Asma Al-Husna. Yang bererti Allah Yang Maha Mulia atau Maha Pemurah memberi ezeki terhadap hamba-hambaNya. Sesiapa yang mengamalkan berzikir ' Ya Karim' sebanyak 270 kali setiap kali hendak tidur, ia akan mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat, Insya Allah.
Gelaran yang diberikan kepada Saidina Ali. Gelaran ini bererti Allah memuliakannya kerana ia belum pernah menyembah berhala walau pun sebelum Islam.

orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa a.s. tetapi menindas orang yang miskin dan angkuh dengan kekayaannya lalu menjadi kufur. Lalu Allah S.W.T. memrintahkan bumi menelan dirinya serta hartanya.
Nampak sesuatu yang ghaib melalui mata hati. Ia seolah-olah nampakdengan mata kasar. Seperti yang diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. nampak dengan hatinya mayat salah seorang Raja Najashi yang beragama Islam, lalu Nabi s.a.w. pun bersembahyang ghaib.
Nama sebuah kitab tafsir Al-Quran yang terkenal.
Rumah kecil, tempat duduk di atas belakang unta.
Perkara ganjil yang berlaku kepada orang yang saleh. Tujuan Allah S.W.T. mengadakan perkara yan ganjil ini adalah sebagai balasan untuk hamba¬hambaNya yang taat. Tiada keramat pada kuburan, pada pokok kayu dan sebagainya. Kepercayaan kepada benda-benda karut adalah kepercayaan karut.

404 K al-khabir Satu daripada nama Allah S.W.T. [al-asma al-h usna] yang bererti Yang Amat Mengetahui dengan seluas¬luas akan hakikat sesuatu daripada perkara besar hingga kepada perkara-perkara kecil. Sesiapa yang berzikir ' Ya Khabir' sebanyak 812 kali tiap-tiap hari selama seminggu, akan datang khabar yang dikehendakinnya, dengan izin Allah S.W.T.


khadijah bt
405 Kkhuwailid Isteri pertasma Rasulullah s.a.w. Beliau merupakan seorang saudagar yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti yang mulia. Beliau telah berkahwin dengan Rasulullah s.a.w. 22 tahun sebelum Hijrah. Mereka dikurniakn anak seramai enam orang. 2 putera iaitu Kassim dan Abdullah dan 4 puteri iaitu Zainab, Rukiah, umi Kalsum dan Fatimah.


406 K khaibar Nama satu tempat di utara Madinah. Orang Yahudi telah berkumpul disini untuk menentang tentera Islam secara habis-habisan. Rasulullah s.a.w. bersama tenttera-tentera Islam telah berjaya menewaskan mereka dalam perang Khaibar.


khalid bin
407 Kwalid Panglima Islam yang mashur. Beliau adalah seorang yang berani dan pintar di dalam peperangan. Beliau memeluk Islam pada tahun 7 Hijrah. Disebabkan keberaniannya, beliua telah digelar sebagai Saifullah [pedang Allah]. Beliau meninggal dunia pada tahun 21 Hijrah di Hims.

Hari Raya, khutbah dibacakan selepas sembahyang sunat Hari Raya.451 L Lawh mahfuz Sebuah tempat catatan nasib manusia dan rahsia makhluk Allah di alam ghaib yang dijaga dengan penuh rapi oleh para malaikat dan tiada sesiapa yang dapat menghampirinya.


452 L Lian Suami bersumpah sebanyak lima kali dengan menuduh isterinya berzina dengan orang lain. Perkahwinan mereka terputus dan mereka tidak boleh berkahwin lagi buat selama-lamanya sebaik sahaja peristiwa lian berlaku.

YouTube

Loading...